V6系列人機介面

 

V606eM

1.顯示幕:5.7"黑白螢幕
2.解析度:320 x 240 dots
3.色彩: 8灰階 + 閃爍
4.電源:DC 24V
5.Analog 觸控面板
6.內附SRAM 128KB(V606eM20)
7.內附 鋰電池〈壽命五年〉(V606eM20)
8.CE / UL / CUL 認證
9.開孔尺寸:174 x 131

 

 V606eC

1.顯示幕:5.7" STN 彩色螢幕
2.解析度: 320 x 240 dots
3.色彩: 16色 + 16色閃爍
4.電源: DC 24V
5.Analog 觸控面板
6.內附SRAM 128KB
7.內附 鋰電池〈壽命五年〉
8.CE / UL / CUL 認證〈DC電源〉
9.開孔尺寸:174 x 131

 

 

 

回上一頁